Romowie górscy jako społeczność wielokulturowa karpackiego pogranicza (The Roma as a multicultural community of the Carpathian borderland)

Abstract

The article was inspired by the author’s search for ethnic identity. The author focuses on a group of Polish Carpathian Roma as a multicultural community living in the multi-ethnic Carpathia borderland. Her research perspective falls within broadly defined anthropological studies, primarily with regard to various aspects of the life of highland Roma in Poland. The aim of the article is to examine the exclusion and transgression of the Carpathian Roma with regard to the functioning of the group among the Polish Roma communities and Polish highlander communities. The population in question has functioned as poor, solitary, rejected, despised and pushed to the margins of society’s life both by the highlanders and by Roma groups with nomadic traditions. It has experienced a feeling of injustice, misunderstanding, alienation and awareness of the tragedy of its situation. 

Romowie stanowią społeczność pochodzenia indyjskiego, tworzącą diasporę zamieszkującą większość państw świata ipodzieloną wewnętrznie na dziesiąt-ki grup. Życie pośród odrębnych społeczeństw wpłynęło na zróżnicowanie tej ludności wobszarach języka, sposobu życia, zwyczajowości, tradycji, wykony-wanych profesji ireligii1. Wspomniana różnorodność dowodzi istnienia zjawiska wielu kultur społeczności romskich, co oznacza, że nie możemy mówić ojednej pierwotnej, właściwej imodelowej kulturze romskiej itym samym określić uni-wersalnych kryteriów, według których można by opisać zróżnicowanie wszyst-kich grup romskich żyjących na świecie

Author(s):

Justyna Matkowska & Lukasz Kwadrans 

 YEAR: 2018

Type:  Article

Initially published by: 

Góry-Literatura-Kultura, vol. 11: 305-316. (2018). DOI: 10.19195/2084-4107.11.20. ISSN 2084-4107.

Read the full article here:

Comments are closed.